جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

مقام دلنشین

اتصال دو جنس راست + صبا تحت عنوان مقام دلنشین شناخته می شود.