جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

دوره تقلید = مرحله شکوفایی

از نکات بسیار مهمی که در تقلید و انتخاب تلاوت برای تقلید باید مورد توجه قرار گیرد آن است که مقلد بتواند با تقلید از آن سبک یا تلاوت، پس از مدتی به مرحله شکوفایی در صوت و لحن رسیده و زمینه کسب تجارب و سایر مهارت های تلاوت در وی ایجاد گردد.