هدر سایت
- -

ملاحظات تمرینات وکال

در تمرینات وُکال لازم است به نکات مهم زیر توجه شود:

الف): عدم اخم کردن و عدم با عصبانیت اجرا کردن

ب): بالابردن گونه ها

ج): ایجاد حالت خنده تبسم در میمیک صورت

د): توجه به اجرای بدون تکلف و همراه با ولوم و عدم ضربه درجات صوتی

ذ): عدم منقبض کردن عضلات زیر زبان و گردن

ر): وجود ویبره و موج در صدا

 


برچسب‌ها:,