هدر سایت
- -

ملودی های فرود تلاوت

ملودی های فرود تلاوت باید ضمن داشتن جاذبه، همراه با حزن و تنظیم خوب و اثرگذار باشد. ملودی فرود باید به شکلی باشد که در ذهن شنونده زیبا تلقی شود و بعضاً جنبه امضایی نیز داشته باشد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید