جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

مهارت رشاقه الاداء

مهارت رشاقه الاداء از مهارتهای مربوط به لفظ است و عبارت است از اجرای روان، چابک و سریع درجات صدا در کلمات.