هدر سایت
- -

موضوع اداء در تلاوت قرآن

موضوع اداء در تلاوت قرآن دارای معانی متعددی است که در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش به چند معنی مهم اشاره می شود:

الف): به معنی دریافت کیفیت قرائت استاد توسط متعلم

ب): به معنی درست و صحیح خواندن

ج): به معنی اجرای درست قواعد و خوانش صحیح کلمه

د): به معنی اجرای کیفیت قرائت مانند اداء متقن، اداء مجوّد و …


برچسب‌ها:, ,