یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

میزان فاصله طنینی

میزان اصلی فاصله طنینی همیشه در حد یک پرده صوتی می باشد که در اجناس منفصل وجود دارد. در مقاماتی که فاصله طنینی وجود ندارد انتقال بین دو جنس راحت تر اتفاق می افتد.