یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

نقرالحروف عندالنطق

تکلف در اداءالحروف تحت عنوان و قاعده نقرالحروف عندالنطق شناخته می شود. رفع نقرالحروف موجب فراهم شدن زمینه ایجاد حس در صدا می شود.