جمعه, ۴ تیر , ۱۴۰۰ - الجمعة 16 ذو القعدة 1442 - Friday, 25 June , 2021

نقش تکنیک های ایجاد حس

فنون صوتی و لحنی ایجاد حس، ارتباطی با معنی و مفهوم ندارد بلکه خواننده با استفاده از فنون و فواصل صوتی، ایجاد حس می کند. البته فهم معنا و مفهوم در کیفیت حس تأثیرگذار است ولی علت ایجاد حس نیست. حس، با فنون مختلف صوتی ایجاد می شود و قاری قادر است کیفیت آن را کم و زیاد نماید. اگر ایجاد حس در راستای معنا و مفهوم باشد تأثیرگذار خواهد بود. استفاده فواصل نیم پرده ای و استفاده از فن موتیف خوانی، تفقیق و … باعث ایجاد حس و حزن در صدا می شود. البته قاری باید به موضعی که موتیف خوانی می کند نیز بسیار توجه نماید.


Scroll Up