هدر سایت
- -

نکاتی در خصوص ولوم صدا

۱ – استفاده از ولوم صدا باید کاملاً محسوس باشد.

۲ – بکارگیری ولوم موجب ایجاد ظرافت، زیبایی، فدم و حالت و حس در صدا می گردد.

۳ – بعضی از مهارتهای صوتی با بکارگیری ولوم قابل اجرا است. برای مثال تحریرهای زیر و تند عربی که تحت عنوان عُرَب شناخته می شود، وابسطه به ایجاد ظرافت در صوت هستند.