سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

نکات تلاوت

قاری قرآن باید با معانی و مفاهیم قرآن در حد لزوم آشنایی داشته باشد و البته مقدمه این مسئله آشنایی با زبان عربی به اندازه مورد نیاز است. این آشنایی در  تشخیص و شناخت مواضعی که تکیه ها جنبه معنایی دارند بسیار موثر است.

استاد غلامرضا شاه میوه