جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

نکات تلاوت

بهترین منبع برای آموزش دوره های تجویدی و فصاحت، استفاده از تلاوت های آموزشی استاد مرحوم محمود خلیل الحصری می باشد.