یکشنبه, ۲۵ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 11 ربيع أول 1443 - Sunday, 17 October , 2021

نکات تلاوت

ردیف به معنی منظم کردن است. در تلاوت قرآن نیز، صوت و لحن تحت قواعدی منظم می شوند. به این قاعده، ردیف صوتی و ردیف لحنی گفته می شود. یک ردیف صوتی و لحنی در بدو کار باید دو ویژگی حسن و حزن را داشته باشد. ردیف یا چیدمان و یا نردبان تلاوت از منابعی سرچشمه می گیرد که مهمترین آن، شیوه تلاوت قاریان مشهور جهان می باشد.