جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

نکات تلاوت

با لحن است که صدا فرم و حالت می گیرد. در واقع با لحن خوب صدا آرایش می شود