جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

نکات تلاوت

شیوه قرائت باید در ابتدا مشخص باشد. یعنی اگر استعاذه و بسمله با سرعت تدویر بود و یا سرعت تحقیق بود نمی توان با سرعت دیگری شروع به تلاوت کرد.