جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

نکات تلاوت

عدم رعایت صفت شجری حرف جیم باعث می شود که این حرف شبیه به چ ادا شود.