یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

نکات تلاوت

هرگاه موصول داشته باشیم مثل الذی ، الذین، التی … از بعد موصول نمی توان ابتداء کرد. زیرا صله ها با موصول خود خوانده می شوند.