جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

برای افزایش ارتفاع صوت باید به دو روش زیر عمل کرد:

برای افزایش ارتفاع صوت باید به دو روش زیر عمل کرد:

 

۱ – حضور در کلاس های سلفژ و آموزش دیدن به صورت کلاسیک و علمیو شناخت پایین ترین و بالاترین پرده صوتی موسیقایی که باید تحت نظر یک استاد مجرب و آشنا به کار باشد. باید محدوده صوتی خود را بشناسیم تا صدایی سالم داشته باشیم.

۲ – نزد استادی که تسلط بر شناخت اصوات موسیقایی و مباحث صوت دارد تعلیم دید.

روش علمی بهریتن روش برای به ثمر رساندن توانایی های صوتی می باشد.