جمعه, ۴ تیر , ۱۴۰۰ - الجمعة 16 ذو القعدة 1442 - Friday, 25 June , 2021

حجم صوت

وجود حجم در صوت مانند وجود کاسه برای ساز است. کاسه ساز، وظیفه مخلوط کردن و ترکیب کردن اصوات را بر عهده دارد و با ترکیب اصوات، طنینی خوش و زیبا ارائه می دهد. در واقع کاسه ساز وظیفه فضاسازی را بر عهده دارد. در شکل ساختاری بدن انسان نیز، خیشوم و جوف، وظیفه فضاسازی دارند نه شدت دادن و تشدید صوت. فضای خیشوم و فضای جوف همان کاسه ساز در بدن انسان هستند.

 


Scroll Up