هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۸/۵/۱۸

برای رفع حجم کاذب صدا می توان از روش هایی بهره جست:

الف): شنیده شدن صدای خوب خود. اتکای زیاد به میکروفون و عدم رعایت فاصله صحیح با میکروفون موجب شنیده شدن صدای کاذب می شود. زمانی که صدای زیاد از بلندگو شنیده شود، حجم صدا افزایش پیدا می کند. برای اینکه صدای خود را بهتر بشنویم لازم است از میکروفون فاصله بگیریم.

ب): استفاده از دست ;i موجب شنیدن شدن بهتر صدا می شود.

ج): از دلایل مهم ایجاد حجم در صدا، جایی است که برگشت صدا وجود نداشته باشد

د): سرعت دادن به خواندن و انتخاب سرعت مناسب موجب کاهش حجم صدا می گردد.

ذ): حذف ضربه های اضافه به حروف

ر): انجام دادن تمرینات صوتی مناسب موضوع کنترل صوت

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۸
✏️ محمدکاکاوند