نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۴/۴

🔴 نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

یکی از سنت های پسندیده که باید در جلسات قرآن به آن توجه شود و البته ضرورت تلاوت های امروزی نیز هست، پرداختن به سنت اقراء است. محور موضوع اقراء، مسئله فصاحت است که دارای حداقل ۱۰ ضابطه مهم است که در این کارگاه به ۴ مولفه اشاره گردید:
۱ – تفلظ روان حروف
۲ – حسن ادای حرکات
۳ – عدم ضغط و شدت اضافه در ادای حروف
۴ – رعایت آکسان لفظ

رعایت آکسان الفاظ از مولفات مهم و کمتر پرداخته شده است که موجب عربی شدن لهجه تلاوت می گردد. در این کارگاه به سه قانون اشاره شد:
۱⃣ عدم تاکید بر آخرین حرف هر کلمه به جز موارد استثناء که بعدا اشاره می گردد مانند عدم تاکید بر حرف لام در کلمه مَثَلَ.
۲⃣ عدم تاکید بر حرف یا حروف اضافه مانند عدم تاکید بر حرف فاء در کلمه فَهُم.
۳⃣ اگر بعد از سکون یا حروف مدی، دو حرکت کوتاه بیاید، آکسان بر روی حرکت کوتاه اول است.
مانند کلمه جاعلُ – تاکید بر عین است
مانند کلمه مثله – تاکید بر لام است
مانند کلمه شهداءکم – تاکید بر همزه است

🌕 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۴/۴
✏️ محمدکاکاوند

****

ملحوظه من فن التلاوه المتخصص

من الأحادیث الحسنه التی یجب مراعاتها فی اجتماعات القرآن ، وطبعًا ضروره تلاوات الیوم ، التعامل مع تقلید التلاوه. موضوع القراءه هو موضوع البلاغه ، والذی یحتوی على ۱۰ معاییر مهمه على الأقل ، تم ذکرها فی هذه الورشه فی ۴ مکونات:
۱- إتقان الحروف
۲- الأداء الجید للحرکات
۳ – عدم وجود ضغط إضافی وشده فی نطق الحروف
۴- مراعاه کلمه اکسان

یعتبر احترام ترتیب الکلمات من أهم المکونات وأقلها أهمیه ، مما یجعل لهجه التلاوه عربیه. تم ذکر ثلاث قواعد فی هذه الورشه:
۱⃣ عدم التأکید على الحرف الأخیر من کل کلمه ، باستثناء الاستثناءات التی سیتم ذکرها لاحقًا ، مثل عدم التأکید على الحرف lam فی کلمه المثل.
۲- عدم التأکید على الحرف أو حروف الجر ، مثل عدم التأکید على حرف Fa فی کلمه فَهُم.
۳⃣ إذا کانت هناک حرکتان قصیرتان بعد السکون أو الأحرف الوسیطه ، فإن أکسان یکون فی أول حرکه قصیره.
مثل کلمه التزویر – یکون الترکیز على الشیء
مثل کلمه المثل – یتم الترکیز على الشریحه
مثل کلمه شهداء – یتم الترکیز على الفکاهه

قدم فی الورشه المتخصصه بفن التلاوه یوم الأربعاء ۴/۴/۹۹
محمدکاکاوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *