هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

الفاظ به لحاظ مسائل تنغیمی و پردازش صوتی و کیفیت اداء به چهار دسته مهم تقسیم می شود:

الف): لفظ تکلم روزانه و صحبت کردن

ب): لفظ کلاسیک که عمدتاً در اقراء اتفاق می افتد.

ج): لفظ تجویدی که منظور لفظی است که همراه با پردازش صوت باشد.

د): لفظ لحنی که منظور لفظی است که حاوی مؤلفات صوت موسیقایی و آهنگ سازی باشد.

 

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
✏️ محمدکاکاوند