نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

کلمه یتقه در آیه ۵۲ سوره نور در قرائات مختلف به چند شکل خوانده شده است:

الف): بعضی از قرائات این کلمه را به صورت یَتَّقِهِ و بدون اشباع هاء ضمیر خوانده اند.

ب): بعضی از قرائات این کلمه را به صوت یَتَّقِهِ با اشباع هاء ضمیر خوانده اند.

ج): در قرائت عاصم به روایت حفص این کلمه به شکل یَتَّقهِ و با سکون قاف خوانده شده است. این مسئله در همه طرق حفص به همین شکل خوانده شده است.

د): در قرائت عاصم به روایت شعبه، این کلمه به شکل یَتَّقِه و با سکون هاء خوانده شده است.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
✏️ محمدکاکاوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *