هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۲/۳۱

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

مقام حجاز از جمله مقامات قدیمی و اصیل موسیقی عربی محسوب می شود که بخاطر فاصله دوم آن که یک و نیم پرده ای می باشد دارای حالتی خاص و چهره ای متفاوت از سایر اجناس دارد. با بهره گیری و شناخت درجات مقام حجاز، ۱۲ ملودی یا نغمه مختلف در این مقام قابل اجرا می باشد و این جدای از فصیله ها و فروعات مقام می باشد. در تصویر فوق، کلیات ساختاری مقام حجاز تقدیم عزیزان می گردد.

🟢 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱

***

ملحوظه من فن التلاوه المتخصص

مقام الحجاز من المقامات القدیمه والأصیله للموسیقى العربیه ، وله شکل خاص ووجه مختلف عن السلع الأخرى بسبب بعده الثانی وهو ستاره ونصف. باستخدام والتعرف على درجات موقع الحجاز ، یمکن تأدیه ۱۲ لحنًا أو أغنیه مختلفه فی هذا الموضع ، وهذا بعیدًا عن المواسم والمواقف الفرعیه للموقف. فی الصوره أعلاه ، یتم تقدیم العمومیات الهیکلیه لمسؤول الحجاز إلى الأحباء.

قدمت فی ورشه عمل متخصصه بفن التلاوه یوم الاربعاء الموافق ۳۱/۲/۲۰۱۳