هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۶/۱۹

در مدولاسیون، درجه صوتی پایه خواننده تغییر می کند و این تغییر به منظور دوری از یکنواختی و ایجاد زیبایی در اجرا است. مدولاسیون در سه حالت اتفاق می افتد: تغییر پرده، تغییر ملودی و تغییر پرده و ملودی

انتقال به معنی جابجایی کل یک ملودی به قسمتی از بالا یا پایین صدا (تونالیته) بدون دستکاری فواصل آن است. این حالت با عنوان تصویر مقام نیز شناخته می شود

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹
✏️ محمدکاکاوند