نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۳/۲۸

🔴 نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

یکی از موضوعات بسیار مهم تلاوت قرآن بویژه شیوه تحقیق، مسئله تعبیرات است. محور مسئله تعبیرات، پرداختن به موضوع مفاهیم قرآنی و توجه بیشتر شنوندگان به جنبه های تربیتی و تذکرات قرآنی است که در نهایت منجر به القاء مفاهیم و انتقال معارف قرآنی می گردد. وقف و ابتدا مهمترین وسیله و ابزار مسئله تعبیرات است. در قرائت تحقیق، وقف و ابتدا باید جنبه اخباری (به کسر الف) داشته باشد چون قرائت تحقیق، قرائت اقرائی محسوب می شود. وقف و ابتدای اخبارگونه یعنی حاوی مفهوم خاص. یعنی تفسیرگر باشد. یعنی جمله بندی عبارات باید به شکلی باشد که نکته خاص مفهومی را بیان کند. برای مثال در آیه شریفه 《اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا》جنبه اخباری آن می تواند ابتدا پس از خواندن کل آیه به صورت زیر جمله بندی شده و با تکرار همراه شود:
اقرأ
اقرأ کتابک
کفی بنفسک
اقرأ کتابک کفی بنفسک
کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا
اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا

نکته مهمی که باید توجه کرد آن است که وقف و ابتدا با نگاه اخبارگونه و تفسیرگونه، موضوعی کاملا اجتهادی است که با پشتوانه مطالعاتی صورت میگیرد و تقلیدی نیست. بعضی از افراد این نوع وقف و ابتدا را وقف و ابتدای تعسف می نامند و برای آن ارزش و جایگاهی قائل نیستند اما در دنیای حرفه ای تلاوت، اینکار کاملا پذیرفته و شایع است.

 

🟢 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۸
✏️ محمدکاکاوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *