دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

نکته ای در خصوص اجرای اوج

اجرای قطعات اوج در غنه ها از نظر کیفی صحیح نیست. چون هم به حنجره فشار خواهد آمد، هم طنین صدا دچار مشکل شده و هم شدت صدا به حد استاندارد نخواهد رسید. لذا افت محسوب خواهد شد.