یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

هدف استفاده فن خفض الصوت

استفاده از فن خفض الصوت موجب ایجاد روحانیت و حزن در صوت می شود.