یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

هزام

یک مقام فرعی منشعب از مثام سیکاه است. اجناس این مقاتم عبارت اند از سیکاه بر درجه می بمل و حجاز بر درجه دو