سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

وجود مدت صوت، شرط اجرای قطعات اوج

اوج باید مد لحنی داشته باشد. منظور از مد لحنی، ایست بر روی یک نت خاص می باشد که در درجه اوج می باشد. در صوت شناسی به این مسئله، مدت گفته می شود.