یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

وقف روم در راء مفخم

حرف راء مکسور ماقبل ساکن ماقبل مفتوح مانند کلمه الفجر، در هنگام وقف ترقیق می شود. وقف روم از استثنائات حکم حرف راء مفخم است.