وقف روم در راء مفخم

حرف راء مکسور ماقبل ساکن ماقبل مفتوح مانند کلمه الفجر، در هنگام وقف ترقیق می شود. وقف روم از استثنائات حکم حرف راء مفخم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *