هدر سایت
- -

وقف و ابتدای اقرائی

وقف و ابتدای تلاوت زمانی جنبه اقرائی پیدا می کند که افاده معنی خاص و بیان جدیدی از مفهوم عبارت و … در آن وجود داشته باشد.