هدر سایت
- -

چند عامل مهم در پردازش لحنی

در پردازش لحنی، عوامل متعددی نقش دارد. یکی از این عوامل، شناخت جمله، نیم جمله، قسمت و جزء است. موارد مذکور مربوط به کیفیت جمله بندی های جملات موسیقایی بوده و دارای ضوابط خاصی می باشند.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید