دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰ - الإثنين 5 ذو القعدة 1442 - Monday, 14 June , 2021

چند مهارت مهم در تنغیم

مهارتهای مهمی برای تنغیم تلاوت لازم است که به چند مورد اشاره می شود:

الف): تثبیت ردیف لحنی تلاوت – برای رسیدن به درجه ارتجال در لحن و بداهه خوانی لازم است ردیف لحنی تلاوت ثابت شود.

ب): تسلط بر اجرای مقامات و آشنایی با ردیف ها – کسی که اندوخته های لحنی اش زیاد باشد می تواند زودتر به درجه بداهه خوانی برسد و بداهه خوانی بالاترین درجه کیفی در اجرا می باشد.

ج): داشتن نفس مطلوب – کسی که نفسش ضعیف باشد در مبحث تنغیم و بکارگیری صدا به عنوان عنصر اصلی تمامی مسائل لحن دچار مشکل خواهد شد – کسی که نفس کم داشته باشد مشکل وقف و ابتدایی پیدا خواهد کرد.

د): کسب ارتفاع مطلوب صوتی – برای ارائه کارهای قوی و جذاب، باید دو اکتاو صدا داشت.

ذ): قدرت تنظیم – تقسیم صحیح اصوات و موتیف ها بر روی کلمات را تنظیم می گویند.

ر): تسلط بر مسائل تجویدی و تثبیت آن در صدا – تنغیم در تلاوت باید روان، سلیس و با لطافت اجرا شود و خشک خواندن صحیح نیست.

ز): شناخت تکنیک ها و فنون تلاوت مانند ویبراسیون، تحریر، انتقالات و ….


Scroll Up