دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

چند نکته در هنگام خسته بودن صدا برای تلاوت

هنگامی خسته بودن صدا و الزام بر اجرای تلاوت، حداقل باید چند نکته صوتی را رعایت کرد:

الف): هرگونه شدت دادن و حجم دادن اضافه به صدا باید حذف شود

ب): مطابق توانایی موجود صوتی از طبقات صدا استفاده کنیم

ج): میزان تحرک لحنی و صوتی را کاهش دهیم

د): میزان استفاده از ولوم صدا را افزایش دهیم

ذ): عدم تأکید بر قسمت هایی از صدا که جزو قسمت مطلوب صدا نیست