جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

چند ویژگی تلاوتهای شعبی

در تلاوت های شعبی، نفس های طولانی، تحریرهای زیاد، اوج خواندن و … موضوعیت دارد.