هدر سایت
- -

چهار مؤلفه کیفی قرائت کلمات

در قرائت کلمات چهار مؤلفه کیفی وجود دارد که جزو مسائل مهم فصاحت نیز محسوب می گردد:

الف): عدم وجود اختلاس

ب): عدم رعایت نبر صحیح

پ): عدم وجود ضربه های بی مورد به کلمات

ت): اداء واضح و شفاف


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید