هدر سایت
- -

کارگاه تخصصی هنر تلاوت – شهرستان آبسرد (جلسه چهارم)

 

💠 مطالب مطرح شده در چهارمین جلسه کارگاه تخصصی هنر تلاوت در شهرستان آبسرد:

🎼 آشنایی مقام حسینی عشیران
🎼 سوژه تنغیمی در روش حسینی عشیران
🎼 توضیحات مربوط به روش مدولاسیون مقام حسینی عشیران
🎼 کارورزی با حاضرین در خصوص موضوعات مطرح شده