هدر سایت
- -

کد یا دستورات تخصصی

تلاوت هنرمندانه باید دارای کد یا دستورات تخصصی در حوزه صوت، تنغیم، لفظ، فرم و … باشد تا تخصصی تلقی شود. یک ملودی تخصصی دارای مؤلفاتی است که باید همواره به عنوان محتوای ملودیک در اجرای جمله موسیقایی وجود داشته باشد و کمرنگ کردن این مؤلفات موجب کمرنگ شدن جنبه های موسیقایی در اجرا می شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید