جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

کلمات هم معنا

این کلمات همه به یک معنا به کار می رود.

طنین، رنین، رنگ، زنگ، حالت، شیوَش و یا به عبارتی تن صدا.