هدر سایت
- -

کلمه سلیمه

کلمه ای که در آن قوانین تجوید و نبر همزمان رعایت می شود را اصطلاحاً کلمه سلیمه می گویند.