کلیات روش تقلید

در روش تقلید موارد زیر باید به ترتیب لحاظ گردد:

الف): ابتدا تلاوت با نظر استاد انتخاب شود

ب): تلاوت باید حداکثر ۳۰ دقیقه باشد. تلاوتهایی که در ابتدای تقلید انتخاب می شوند باید نهایا ۱۰ دقیقه باشند.

پ): پس از تعیین تلاوت، باید آن تلاوت را به چند بخش، مثلاً بخش های چند دقیقه ای تقسیم نمود

ت): تعداد نفس های هر بخش چند دقیقه ای را شمارش می کنیم

ث): تعداد نفس های چند دقیقه اول را در ۵ روز هفته تقسیم می کنیم. مثلاً اگر در چند دقیقه اول، قاری ۵ نفس خوانده باشد، هر روز باید این ۵ نفس تلاوت را تقلید نمود. هر چقدر هدف گذاری ها کوچکتر و دست یافتنی تر باشد، امکان موفقیت بیشتر است.

ج): سپس در روز چند دقیقه ابتدایی را بارها گوش داده و همراه با قاری تکرار می کنیم. به جهت کوتاه بودن قطعه، امکان تکرارهای متعدد وجود دارد. اینکار موجب افزایش دقت، تمرکز و یادگیری سریعتر خواهد شد.

چ): پس از گوش دادن، شروع به تلاوت کرده و مانند الگو تکرار می کنیم.

ح): پس از تکرار کردن، صدای خود را ضبط کرده و نفسها را می خوانیم.

خ): سپس صدای خود را گوش داده و اشکالات آن را شناسایی می کنیم. پس از شناسایی اشکالات، طبق روال قبلی دوباره کار را انجام خواهیم داد تا اشکال برطرف شود.

د): پس از تسلط بر چند نفس ابتدایی، سراغ چند نفس دفس دوم خواهیم رفت. روال تقلید دوباره تکرار خواهد شد.

ذ): پس از انجام دادن موارد مذکور، چند دقیقه اول و دوم را می خوانیم و صدای خود را ضبط می کنیم. در صورت وجود اشکال، اشکالات را برطرف کرده و در صورت تسلط، سراغ ادامه تلاوت خواهیم رفت.

ر): پس از انجام دادن موارد فوق، در پایان هفته در چند جلسه حضور پیدا کرده و تقلید خود را ارائه خواهیم نمود. ارائه تلاوت در حضور شنوندگان، تسلط را ارتقاء داده و اشکالات را نیز مشخص خواهد کرد.

دو نکته:

  • مقلد باید طبق برنامه پیش برود تا دوره تقلید طولانی و فرسایشی نگردد.
  • مقلد باید هر ماه یک تلاوت را بر اساس روش مذکور به صورت کامل تقلید نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *