دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

کمیت استفاده از تحریرها

در خصوص کمیت استفاده از تحریرها عبدالقادر مراغه ای گفته است که نباید آنقدر زیاد باشد که لفظ را فدا کند و نباید آنقدر کم باشد که لفظ بدون آراستگی خوانده شود. التحریر فی التلحین کالملح فی الطعام