هدر سایت
- -

کیفیت صدای خیشومی در تلاوت

غلبه صدای خیشوم و پررنگ شدن آن در تلاوت اگر تحت عنوان فن و تکنیک خاصی صورت گیرد بلامانع است و الا اشکال صوتی محسوب می شود.