یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

کیفیت قرائت حروف غنوی محتوم کلمات

 قرائت بعضی از کلمات مهارت تنظیم لحنی را در تلاوت نشان می دهد. برای مثال قرائت کلماتی که مختوم به نون مشدد هستند یکی از این موارد است. نون و میم مشدد باید حاوی صدای اغن، تحرک لحنی و حالت انفمی در صوت باشد.