جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

گرم کردن ماهیچه های مرتبط با تلاوت

قبل از تلاوت باید ماهیچه های گردن، کتف، دهان و صورت را به مدت چند دقیقه نرمش داد. گرم کردن ماهیچه های فک و ماهیچه های صورت در راحت تلاوت کردن بسیار تإثیرگذار است. این کار باعث تولید صدای بهتر و روان تر خواهد شد.