جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

گیرش کامل عامل اظهار حروف

اگر گیرش حرف به صورت کامل صورت گیرد، حرف در حالت اظهار قرار خواهد گرفت. ( با توجه به قوانین و احکام حروف اظهار)