جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

یکی از شرایط اجرای قطعات اوج

در اجرای قطعات اوج نباید طنین صدا تغییر کند