هدر سایت
- -

یکی از مؤلفات مهم نبر

نبر یکی از مؤلفات اقراء است و شناخت آن برای افرادی که در جایگاه اقراء قرار می گیرند لازم و ضروری است.