دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

یکی از ماسئل مهم لحن بیانی

توجه به آکسان ها از مسائل بسیار مهم لحن بیانی می باشد.